ZARAT S.A.
jest doświadczonym i uznanym producentem radiofonicznych zwrotnic wieloprogramowych do nadajników UKF-FM. Oryginalne rozwiązania termokompensacji elementów strojeniowych pozwalają im zachować stabilność parametrów w dużym zakresie temperatur otoczenia.

Zwrotnice UKF-FM typu gwiaździstego
Typ
Ilość programów
Moc wejściowa [kW]
Maksymalna moc wyjściowa [kW]
Zakres częstotliwości
 
ZFR2-02-100 ZFR3-03-100 ZFR4-04-100
2
3
4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
(87,5-108) MHz
ZFR2-1-100 ZFR3-1,5-100 ZFR4-2-100
2
3
4
0,5
0,5
0,5
1
1,5
2
(87,5-108) MHz
ZFR2-2-100 ZFR3-3-100 ZFR4-4-100
2
3
4
1
1
1
2
3
4
(87,5-108) MHz
ZFR2-4-100 ZFR3-6-100 ZFR4-8-100

2
3
4

2
2
2

4
6
8

(87,5-108) MHz
ZFR2-20-100 ZFR3-30-100 ZFR4-40-100
2
3
4
10
10
10
20
30
40
(87,5-108) MHz

Zwrotnice UKF-FM typu mostkowego
Typ Ilość programów

(*
Max moc wejściowa [kW]
Max. Moc wyjściowa [kW]
Zakres częstotliwości
Wejście wąsko-pasmowe Wejście szero-kopasmowe
RZM01-06-100
2 do 6
0,1
0,5
0,6
(87,5-108)MHz
RZM05-3-100
0,5
2,5
3
RZM3-18-100
3
15
18
RZM10-60-100
10
50
60
(* - Ilość zwrotnic potrzebna do realizacji pracy wieloprogramowej k=(n-1); gdzie n- ilość programów.
(** - Programy na wejście szerokopasmowe są doprowadzane z wyjścia zwrotnic ZFR lub RZM.
 

 

 

 
dadmor updated
2005