ZARAT S.A.
to ekspert w świadczeniu usług w dziedzinie sprzętu nadawczego radiowego i telewizyjnego.
Wykonujemy usługi doradztwa technicznego dla operatorów sieci nadawczych i wykonawców nowych obiektów nadawczych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
Wykonujemy projekty instalacyjne urządzeń w obiektach nadawczych, instalacje tych urządzeń oraz montaż i uruchomienie w obiekcie.
Wykonujemy pomiary kwalifikacyjne wszelkich typów nadajników FM i TV, zarówno analogowych jak i telewizyjnych oraz ich przestrajanie.

Skutecznie wykonujemy adaptacje urządzeń nadawczych wg potrzeb użytkowników. Wykonaliśmy już na potrzeby TP EmiTel przystosowanie sieci nadajników telewizyjnych do cyfrowej fonii stereofonicznej w systemie NICAM, jesteśmy w trakcie wykonywania adaptacji sieci nadajników radiofonicznych i telewizyjnych do zdalnego sterowania i kontroli, dokonywaliśmy przebudowy nadajników cyfrowych do wersji analogowej.
Oferujemy również rozbudowę i modernizację torów w.cz. (fiderów sztywnych) na istniejących obiektach wraz z dostawą wszystkich niezbędnych elementów (tablice komutacyjne, elementy torów sztywnych i.t.p.).
Dysponujemy kompletem nowoczesnych przyrządów pomiarowych do pomiarów nadajników zarówno analogowych jak i cyfrowych. 

 

 

 
dadmor updated
2005